Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD) je tematická udalosť vyzdvihujúca socioekonomický význam cestovného ruchu, ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra. 

V tomto roku sa v poradí už 35. oslavy Svetového dňa cestovného ruchu ponesú v duchu témy „Cestovný ruch a rozvoj komunít“. Hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv WTD 2014 je Mexiko.

Tohtoročná téma WTD poukazuje na významnú úlohu cestovného ruchu pomáhať ľuďom dosahovať pozitívne zmeny v miestnych komunitách. 

História osláv WTD siaha do roku 1979, kedy III. zasadnutie valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu (United Nations World Tourism Organization - UNWTO) v španielskom Torremolinos rozhodlo ustanoviť Svetový deň cestovného ruchu, ktorý sa po prvýkrát začal oslavovať 27. septembra 1980. Tento dátum bol vybratý zámerne, pretože práve 27. septembra v roku 1970 boli v Mexiko City prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu. 


Načasovanie WTD je príhodné aj v tom, že prichádza na konci turistickej sezóny na severnej pologuli a na začiatku sezóny na južnej pologuli, keď je cestovný ruch v mysliach miliónov ľudí po celom svete. Hlavným zmyslom WTD je zvyšovať povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách. Snahou je tiež poukazovať na globálne problémy načrtnuté v Miléniových rozvojových cieľoch OSN a zdôrazniť prínos odvetvia cestovného ruchu k ich napĺňaniu. Počas cestovania využívame miestnu dopravu a služby v destináciách, kupujeme produkty z lokálnych trhov a tým prispievame k hodnotovému reťazcu, ktorý vytvára nové pracovné miesta, poskytuje ľuďom živobytie, rozvíja miestne komunity a prináša nové príležitosti pre lepšiu budúcnosť. 


Každý náruživý cestovateľ, ktorý vie toho dosť o cestovnom ruchu a jeho ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvoch a má svoj vlastný blog, sa môže zapojiť do UNWTO súťaže vyhlásenej pri príležitosti WTD 2014 a určenej práve pre bloggerov. Podrobnosti o súťaži sú k dispozícii na webovej stránke:http://wtd.unwto.org/content/wtd-blogger-competition-wtd2014. Taktiež je možné pripojiť sa ku konverzácii na Twitteri ?WTD2014 a podeliť sa so svojimi myšlienkami a skúsenosťami s ostatnými prívržencami cestovania a cestovného ruchu po celom svete.

Novinky

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa