Predstavenie spoločnosti ProfiTour

Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu.

 

Známy výrok vynálezcu, priemyselného velikána a priekopníka automobilového priemyslu Henryho Forda, pochádza zo začiatku minulého storočia, no jeho význam pretrváva dodnes a rezonuje vo všetkých oblastiach hospodárstva, cestovný ruch nevynímajúc. Naznačuje neustálu potrebu zefektívňovania procesov na všetkých úrovniach riadenia, tvorby i predaja produktu všeobecne, s nekončiacim prísunom nových inovatívnych myšlienok.

 

Cestovná agentúra ProfiTour, s.r.o. vznikla v roku 2009 s cieľom poskytnúť odbornej komunite v cestovnom ruchu komplexný vyhľadávací a podporný nástroj k predaju zájazdov v kamenných prevádzkach po celom Slovensku aj na internete. Prvoradým cieľom spoločnosti je unifikácia rôznorodého produktu mnohých slovenských i zahraničných touroperátorov do jedného univerzálneho vyhľadávača, ktorý dokáže v reálnom čase poskytnúť komplexnú informáciu o dostupnosti a podmienkach konkrétnych zájazdov, špecifikovaných zákazníckou požiadavkou. Napriek pretrvávajúcej nižšej technickej vybavenosti niektorých touroperátorov a stále vysokému podielu manuálnej práce pri zadávaní a aktualizácii produktového portfólia je snahou našej spoločnosti povýšiť vyhľadávač nad úroveň západného štandardu, prezentovať objektivitu a jednoznačnosť v kvalitatívnej i cenovej úrovni, pozdvihnúť profesionalitu predaja a zabezpečiť trojstranný prospech z každého realizovaného obchodu – spokojnosť zákazníka, úspech touroperátora a profit predajcu.

 

Špecializácia smerom k profesionálnej sfére nie je náhodná, uvedomujeme si, že napriek dynamicky rastúcemu podielu internetového predaja, zohráva kamenný predaj naďalej mimoriadne dôležitú úlohu najmä z titulu osobného kontaktu so zákazníkom a bezprostredného odborného poradenstva. Vychádzame z dlhoročných skúseností vedenia provízneho predaja u významných touroperátorov, úlohy kamenného predajcu i najúspešnejšej internetovej agentúry na Slovensku. Oprávnene preto tvrdíme, že poznáme Vaše profesionálne potreby a vieme ich naplniť na vysokej kvalitatívnej úrovni.

 

Preferujeme osobný dialóg, sme otvorení Vašim požiadavkám a nebránime sa objektívnej kritike, ktorá nás posunie ďalej. Očakávame neustály prísun nových pozitívnych myšlienok, pretože úzkou profesionálnou spoluprácou máme šancu dosiahnuť vyššie méty.

 

Všetci spoločne, pretože najvyššia forma konkurencie je spolupráca.

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa