Cenník služieb

Systém pozostáva z dvoch samostatných nezávislých častí a súboru ich nadstavbových modulov, ktoré slúžia na rozšírenie funkcionality a možností využitia konkrétnej časti.

 

ProfiAgent - 39 Eur/mes.

Komplexný profesionálny vyhľadávač zájazdov zabezpečuje rýchlu a efektívnu orientáciu predajcov zájazdov v širokospektrálnom produkte desiatok cestovných kancelárií. Umožňuje vyhľadávanie zájazdov v aktuálnom čase s použitím približne 160 podrobných vyhľadávacích kritérií (viac informácií TU).

 

ProfiPrintzadarmo* (9,50 Eur/mes.)

Prvý nadstavbový modul profesionálnej časti systému pre tlač ponukových listov, výkladových letákov a generovanie ponukových emailov. Všetky výstupy majú rýchle a jednoduché vyhotovenie, profesionálne spracovanie a podporujú povedomie vlastnej značky predajcu zájazdov (video TU).

 

ProfiSale - zadarmo* (9,50 Eur/mes.)

Druhý nadstavbový modul profesionálnej časti systému pre tlač zmlúv o obstaraní zájazdov, generovanie emailov pre potvrdenie zmluvy bez osobnej návštevy klienta, elektronickú archiváciu obchodných prípadov, správu klientskej databázy, prehľad, štatistiku a vyhodnotenie predajných aktivít (video TU).

 

ProfiWeb - 39 Eur/mes.

Klientský vyhľadávač zájazdov s možnou aplikáciou na internetových stránkach predajcu. Umožňuje plnohodnotnú prezentáciu širokej škály zájazdov prostredníctvom internetu, vyhľadávanie na základe približne 20 všeobecných vyhľadávacích kritérií a on-line nezáväznú objednávku klienta (viac informácií TU).

 

Alt.1 ProfiFrame - nasadenie vyhľadávača do už existujúcej internetovej stránky predajcu formou vloženého bloku (realizačná fáza do 3 dní., cena 50 Eur, bez povinných aplikačných poplatkov, príklad www.yalla-egypt.sk, https://www.topas.sk/zajazdy/,  )

Alt.2 ProfiSite - vytvorenie komplexnej internetovej stránky vr. grafiky s jednoduchým redakčným systémom na správu obsahu (realizačná fáza do 28 dní, cena od 290 Eur, povinný aplikačný hosting, príklad www.maximumtravel.sk, www.cepreka.sk)

Alt.3 ProfiXML - unifikovaný dátový formát určený pre vytvorenie vlastného webu s individuálnym designom a funkcionalitou (realizuje partner, cena 78 Eur/mes. s dofakturáciou v závislosti od vyťaženia, príklad www.destinacie.sk, www.spirit-travel.sk)

 

ProfiMailing - zadarmo* (29 Eur/mes.)

Tretí nadstavbový modul profesionálnej časti systému pre generovanie automatických ponukových emailov na základe individuálnych požiadaviek klientov. Umožňuje pravidelné informovanie klientov s aktuálnymi ponukami "na mieru" i všeobecnými informáciami. Výrazne podnecuje návštevnosť stránky.

 

Pre celý rozsah poduktu poskytujeme nepretržitý bezplatný konzultačný servis. Nadviazaniu spolupráce predchádza osobná návšteva u predajcu zájazdov, poradenstvo a návrh rozsahu služieb, následne bezplatné vyskúšanie systému v reálnej prevádzke počas niekoľkých dní.

 

V závislosti od zvoleného riešenia účtujeme aplikačné poplatky refakturované tretej strane, napr. hosting, aktualizáciu počasia, aktualizáciu kurzov mien, registráciu domén príp. iných a jednorazový aktivačný poplatok 199 Eur pre celé obdobie spolupráce a rozsah služieb. Cenník profesionálnej časti systému platí pre jednu predajnú prevádzku (multiužívateľský režim), klientskej časti pre jednu doménu (počet subdomén neobmedzený).

 

* pri súhrnnej úhrade zriaďovacích a paušálnych poplatkov do konca kalendárneho roku poskytujeme nadstavbové moduly bezplatne, v prípade mesačnej fakturácie platí cena uvedená pri konkrétnej službe. Zmluvná výpovedná lehota je 1 mesiac, v prípade súhrnnej platby sa započítava len alikvótna vyčerpaná časť paušálnych poplatkov.

 

Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.

 

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa