Cestovné pasy od 26.6.2012

Cestovné pasy od 26.6.2012 už iba ako individuálne doklady (Zdroj MZV SR)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.444/2009 z 28.5.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi nadobudlo účinnosť dňa 26.6.2009 a jeho ustanovenia sa postupne implementujú do národnej legislatívy.  

 

S účinnosťou od 26.6.2012 ustanovenie čl.1 nariadenia zaväzuje členské štáty vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne doklady a s účinnosťou od 26.6.2012 ukončiť doterajšiu prax zápisu maloletých detí do 5. roku veku do cestovného pasu rodiča.

 

Ministerstvo vnútra SR ako vecný gestor problematiky pripravilo novelu zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá tieto i ďalšie zmeny v zákone zohľadní. V súvislosti s touto novelou sa od 26.6.2012 sa nebudú vykonávať zápisy maloletých do cestovných pasov rodiča.

 

V súčasnosti sa preveruje či sa budú zápisy detí v slovenských cestovných dokladoch (vykonané pred 26.6.2012) pri ceste do členských krajín EÚ akceptovať aj po 26.6.2012.

Novinky

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa