Príhovor partnerom 2012

Vážení obchodní partneri, milí priatelia,

 

s príchodom nového roka prichádza čas zhodnotiť ten uplynulý a stanoviť nové méty pre nastávajúcu letnú sezónu. Úvodom mi dovoľte úprimne poďakovať v mene celého kolektívu ProfiTour, s.r.o. za doterajšiu úspešnú spoluprácu, zaželať Vám všetkým do nového roku hlavne pevné zdravie a okrem spoločných profesionálnych úspechov aj mnoho tých osobných, v kruhu rodiny, priateľov aj kolegov.

 

Pred rokom som v úvodnom liste hodnotil skromný začiatok profesionálneho vyhľadávača a ďakoval Vám všetkým, ktorí sa aktívne zapájate do jeho každodenného rozvoja, či už po obsahovej alebo funkčnej stránke. Tento prínos z praxe je neoceniteľný pre jeho fungovanie, pre aplikáciu nových nápadov ale tiež osvedčených postupov, ktoré nachádzajú všeobecné využitie aj v dnešnej elektronickej dobe. Poďakovanie za aktívnu spoluprácu preto len zopakujem.

 

Prisľúbil som rozšírenie produktu a zvýšenie komfortu pri práci so širokospektrálnymi produktovými informáciami postupným zavádzaním automatiky v komunikácii s organizátormi zájazdov. S odstupom času môžem zhodnotiť veľmi pozitívny trend vývoja v tejto oblasti a napĺňanie vytýčených cieľov, objem ponúkaných produktov sa viac ako zdvojnásobil a okrem ponuky veľkých hráčov sme priniesli aj minoritnú ponuku Vašich regionálnych partnerov zo všetkých častí Slovenska, ktorú zamýšľame aj naďalej rozširovať. Okrem toho aktivujeme aj našu dcérsku spoločnosť v českej republike a  budeme vhodne doplňovať národné trhy nedostatkovým tovarom navzájom.

 

Hoci fenomén „on-line“ ešte stále čaká na svoj očakávaný úvod a následne veľmi rýchly rozmach, veríme, že budeme stáť pri týchto udalostiach v prvom rade a spolu s Vami zdieľať nadšenie z nového rozmeru spolupráce v cestovnom ruchu. Urobili sme povestný Mohamedov krok k hore a v závere uplynulého roku predstavili vlastný rezervačný systém pre cestovné kancelárie – Profis, ktorý má postupne vytvoriť pevný most medzi CK a CA a minimálne spoluvytvárať jednotný komunikačný štandard v tejto oblasti. Vďaka Vám sme získali ucelený pohľad na odbornú problematiku predaja produktu a v spolupráci s niekoľkými partnerskými touroperátormi dotvárame jeho prípravu tak, aby sme boli už v krátkom čase schopní dokonale prepojiť tieto dve strany v záujme ďalšieho zrýchlenia a zjednodušenia predajného procesu a tvorby kvalitného produktu.

 

Nečakáme na zlepšenie, zlepšujeme! Inšpirujeme sa pritom Vašimi nápadmi a potrebami.

 

S odstupom roka už môžem bilancovať  aj na jednoduchých počtoch, ktoré znamenajú pevnú používateľskú komunitu vo Vašich radoch, ale aj rastúcu obľúbenosť spracovaného produktu v klientskej komunite prostredníctvom takmer stovky Vašich internetových stránok, ktoré prevádzkujeme. Za uplynulý rok prevádzky, systém zaznamenal viac ako 4,5 mil. vyhľadaní zájazdov, vygeneroval viac ako 55tis. cenových ponúk a 2800 výkladových letákov. Bezmála 19tis. správ v request systéme, ktorý využívate na komunikáciu s nami svedčí o tom, že prebieha veľmi čulá inovatívna spolupráca v dennej prevádzke a teší nás, že dokážeme rýchlo naplniť Vaše požiadavky.

 

Do ďalšieho obdobia si preto želám neutíchajúcu komunikáciu s Vami, tá znamená rast a rozvoj.

 

Ďakujem Vám a teším sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu s Vami

Novinky

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa