Komplexná objednávka za niekoľko minút (VIDEO)

Od teraz ste schopní poslať zákazníkovi komplexnú objednávku napr. počas telefonického rozhovoru, v ktorom vyjadril svoju dovolenkovú požiadavku. Jednoducho, rýchlo a profesionálne.

 

Ako je to možné? Presvedčte sa sami, krátkym videom na http://www.youtube.com/watch?v=a_Pu7zSzFT4&hd=1

 

 

Chcete sa dozvedieť viac? Pýtajte sa, sme tu pre Vás na http://www.profitour.sk.

 

Váš team ProfiTour, s.r.o.

 

 

V ďalšom texte nájdete demonštratívnu ukážku obsahu mailu pre potenciálneho zákazníka, v prílohe vygenerovanú zmluvu o obstaraní zájazdu.  Tieto slúžia výlučne ako prezentačný materiál a nemajú záväzný charakter, použité údaje objednávateľa i obsiahnutých osôb sú vymyslené a akákoľvek spojitosť s existujúcim klientom je náhodná.

 

Vážený pán Provízny,

na základe požiadavky Vám zasielame návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu. Prosím venujte zvýšenú pozornosť kontrole správnosti uvedených údajov a v prípade nezrovnalostí nás bezodkladne informujte.

Zmluvu o obstaraní zájazdu prosím vytlačte, na príslušných miestach vlastnoručne podpíšte a doručte do našej spoločnosti e-mailom, faxom alebo osobne. Jeden výtlačok si ponechajte.

Úhradu v požadovanej výške realizujte priamym vkladom na účet, alebo vnútrobankovým prevodom na č.ú. 1234567890 / 9999 vedeným v Fiktivna banka, a.s. do doby vypršania rezervácie.

Ďakujeme

!!! TESTOVACIA OBJEDNÁVKA !!! TESTOVACIA OBJEDNÁVKA !!!

Zmluvu o obstaraní zájazdu nájdete na linke:
http://www.profitour.sk/Zmluva-Tlac/Zmluva.pdf?ID=1121&k=1ED90968-48A8-40C8-8AEF-6DC11771F1F5

Zmluvu o obstaraní zájazdu doplňujú nasledujúce dokumenty:
Maestral_ECP NBS formular.pdf
Všeobecné zmluvné podmienky.doc
ECP 2011 - CK CA - zmena KCP Standard pre 2011.pdf

 

S pozdravom

Ing. Michal Jambrich
email: michal.jambrich@profitour.sk
mobil: +421907099099
telefon: +421255564094
fax: +421255564095

Vaša cestovka, s.r.o.
Provízna 567, Bratislava I, 81101
Prevádzka: Zájazdová 45/6, Bratislava II, 82001


Generované systémom ProfiTour


Tento e-mail bol odoslaný na základe telefonickej, osobnej, alebo emailovej požiadavky adresáta. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom e-mailovej správy, prosím oznámte jej nesprávne doručenie odosielateľovi a ďalej považujte túto za bezpredmetnú.

Novinky

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa