Kontakty

ProfiTour, s.r.o.

Miletičova 3/a

821 08 Bratislava

 

IČO: 44993463

IČ DPH: SK 2022901606

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: IBAN SK58 1100 0000 0026 2385 3340

 

Zapísáná v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 61026/B

 

mob. +421 907 099099

 

email: info@profitour.sk

url: www.profitour.sk

 

 

Spoločnosť je členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr SACKA.

 

Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov (bližšie informáciek k ARS TU):

 

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, www.soi.sk

 

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa